Strona w przebudowie

Profesjonalne usługi w zakresie:

 

- pełnienie funkcji inwestora zastępczego, koordynatora budowy bądź kierownictwa budowy

- projektowanie

- prowadzenie nadzorów technicznych i inwestorskich w branżach:

  konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej;

- ocena dokumentacji budowlanej

- wykonywanie usług konsultingowych takich jak: doradztwo, ekspertyzy,   sporządzanie analiz kosztowych i

  wycen inwestycji

- weryfikacje dokumentacji technicznych

- kompleksowe realizacje robót budowlano-montażowych

- nadzór bankowy  

- doradztwo w zakresie zamówień publicznych

 

MBJ Corporation sp. z o.o.

ul . Sabały 60

02-174 Warszawa

tel.  22 868 18 04

fax. 22 846 37 99

biuro@mbjcorp.pl